LONDON: NLB Banka se pridružila EBRD programu “Žene u biznisu” u Crnoj Gori

Preduzeća koja vode žene u Crnoj Gori imaće podršku od EBRD-a, u iznosu od dva miliona eura kreditne linije koja je data NLB Banci a.d. Podgorica, u okviru programa “Žene u biznisu”, nakon što je NLB postala prva komercijalna banka u Crnoj Gori koja se priključila ovoj inicijativi.

Program EBRD-a „Žene u biznisu“ ima za cilj da oslobodi potencijal preduzetnica omogućavajući pristup finansijama i znanju potrebnim za rast poslovanja. Očekuje se da će veće učešće žena u ekonomiji i jačanje rodne ravnopravnosti povećati opšti prosperitet zemlje.

Ugovor između EBRD-a i NLB Banke a.d. Podgorica potpisan je danas u Londonu tokom EBRD Investicionog samita za Zapadni Balkan, kojem prisustvuje i Duško Marković, predsjednik Vlade Crne Gore.

Program “Žene u biznisu” podstiče preduzetnice da pristupe finansijama i znanju za rast svog poslovanja. Od svog pokretanja 2014. godine, program je do sada obezbijedio više od 520 miliona eura kredita, dosegnuvši više od 70.000 mikro, malih i srednjih preduzeća pod vođstvom žena u 18 država, sa pristupom izvorima finansiranja, savjetodavnim uslugama, obukama, mentorstvu i mogućnostima umrežavanja.

Na zapadnom Balkanu, koristi programa sa finansijskim i savjetodavnim uslugama je do danas uživalo više od 5.000 preduzetnica. Otkako je započeto ulaganje u Crnu Goru 2006. godine, EBRD je finansirao 60 projekata u vrijednosti od 571 miliona eura u zemlji i pružio usluge poslovnog savjetovanja i obuke za više od 100 crnogorskih mikro, malih i srednjih preduzeća.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *